ВІТАЄМО !
 

Методична робота

 

ПАСПОРТ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Голова ради –

Кількість методичних комісій - 4

Керівники методичних комісій:

Початкові класи -     Верба Тетяна Миколаївна

Гуманітарний           Черняк Надія Григорівна

ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНИЙ –   Лузан Ліля Сергіївна

Класні керівники –   Маслівченко Світлана Миколаївна


Список членів методичних комісій

на 2019 – 2020 навчальний рік

ПІБ вчителів

Стаж

Категорія

Предмет викладання

 

МК вчителів  початкових класів

1

Швачко Л.В.

31

вища / ст. вчитель

 

2

Кобзар Т.Ф.

35

вища

 

3

Коханова А.А.

30

вища

 

4

Верба Т.М.

33

вища / ст. вчитель

 

МК вчителів гуманітарного циклу

1

Черняк Н.Г.

39

вища / вч.методист

укр.мова

2

Маслівченко С.М.

34

вища / вч.методист

укр.мова

3

Меркотун Ю.І.

41

вища / вч.методист

історія,правознавство

4

Лоян О.В.

23

вища / ст. вчитель

англ.мова

         
         
         
         
         

МК вчителів природничо - математичного циклу

1

Корзун І.О.

6

ІІ категорія

фізика, інформатика

2

Дмитренко Т.М.

36

вища / вч.методист

біологія

3

Доброскок Н.В.

9

ІІ категорія

біологія / природознавство

4

Лузан Л.С.

16

вища категорія

математика

5

Кудрявцев В.А.

11

І категорія

захист Вітчизни

6

Бондаренко Л.В.

29

вища

фіз.культура

7

Панченко Л.С.

17

вища категорія

хімія /

         
         
         
 
Завдання методичної роботи стосовно педагогів:
 
 організація інформаційного забезпечення педагогів.
 створення умов та вироблення рекомендацій щодо самоосвіти вчителів.
 вивчення та практичне використання сучасних методик виховання.
 підвищення рівня педагогічних знань,майстерності та техніки,
 підвищення рівня психологічної оснащеності й готовності вчителя,
 вивчення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності,
 підтримка педагогів,що розробляють авторські програми і прагнуть їх реалізувати,Завдання методичної роботи стосовно педагогічного колективу :
 сприяння формуванню творчого педагогічного середовища,
 організація роботи над науково - методичною проблемою області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»,
 аналіз проведення шкільних олімпіад,конкурсів,оглядів,змагань у загальношкільних заходах,
 вивчення досвіду роботи вчителів «майстер клас»,
 використання різноманітних стимулів ,способів та організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів,
 вивчення стану навчально-виховної роботи,якісного складу педагогічних працівників,визначення основних напрямків методичної роботи,
 розгляд і обговорення навчального плану,програм дисциплін варіативного компонентів.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

на 20178– 2019  навчальний рік

В. О. Сухомлинський вважав,

що вчитель мусить постійно працювати над собою,

і спинятися на досягнутому він не має жодного права.

Навички і вміння вчителя, якими б досконалими вони не були,

не можуть залишатися на тому самому рівні,

 інакше перетворяться в ремісництво.

Основні напрямки методичної роботи з вчителями:

 • Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.
 • Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння технікою і методикою використання засобів навчання.
 • Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.
 • Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.
 • Загальнокультурна підготовка, яка поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.
 • Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.

Основні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами:

 • практична спрямованість;
 • науковість;
 • конкретність;
 • систематичність та системність;
 • оперативність; 
 • оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Під час роботи в новому 2017 – 2018 начальному році над проб­лемними питаннями  в системі  методичного  забезпечення  ос­новну  увагу   спрямувати

на ви­конання таких завдань:

 • організація роботи над науково – методичною проблемою області « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»,
 • організація роботи над науково – методичною проблемою школи  «Створення єдиного освітнього та інформаційно – розвивального простору школи для розвитку життєвих компетентностей учнів»,
 • забезпечення необхідних умов для готовності вчителя до інноваційної діяльності ,до подальшого власного  саморозвитку, здійснення особистісно зорієн­тованого підходу в системі навчально - ви­ховної діяльності;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів та розвиток інтелектуальних здібностей, які спрямовані на особистісну компетентність та самовдосконалення,
 •  вперше  - інклюзивне навчання  -  організація  та підготовка педагогічних працівників закладу до впровадження інклюзивного навчання та спілкування з учнями  з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей  та створення умов для   соціалізації особистості   в шкільному та громадянському суспільстві.

                                                                                                                     “ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                                         Директор НВК №  92

                                                                                                                                 _______Т.М.Дмитренко

План роботи методичної  ради  на 2018-2019 навчальний рік

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1

Провести атестацію робочих місць учителів і учнів  з метою створення умов для роботи  над  методичною проблемою.

Затвердити плани роботи та розділити обов’язки між членами методичної ради.

серпень

 

 

Адміністрація

 

2

Поповнювати матеріальну базу навчальних кабінетів.

протягом

року

Адміністрація,

вчителі

 

3

Провести МР з керівниками МК.

 

29.08

ЗДНВР

 

4

Провести МК по циклах.

 

31.08

Керівники МК

 

5

Перевірити календарно-тематичні та факуль-тативні  плани вчителів , плани гуртків на І семестр.

 

04.09

 

Адміністрація

 

6

Провести індивідуальні бесіди з вчителями-предметниками з питань щодо ведення оформлення шкільної документації.

до 11.09

 

ЗДНВР

 

7

Скласти графік тематичного оцінювання з предметів.

до 18.09

ЗДНВР

 

8

Провести підготовку до  предметного тижня початкових класів.

до  29.09

 

ЗДНВР,

керівник МК

 

9

Моніторинг знань учнів за вересень.

25-29.09

ЗДНВР

 

10

Перевірити плани роботи МК.

вересень

 

ЗДНВР

 

11

Організація шкільних олімпіад та підготовка учнів до районних,міських олімпіад.

вересень-жовтень

ЗДНВР,

керівники  МК,

учителі - предметники

 

12

Організувати взаємовідвідування відкритих уроків на І семестр.

до 01.10

ЗДНВР

 

13

Розробити і провести діагнозування  педагогічної майстерності вчителів та оформити діагностичну карту   педколективу.

жовтень

 

ЗДНВР,

керівники  МК

 

14

Провести психолого – педагогічний консиліум «Адаптація учнів 1 класу в школі»

27.10

ЗДНВР,

класний керівник 1кл.

 

15

Провести підготовку до  тижня ТБ  з відповідальним.

до  27.10

 

ЗДНВР

 

16

Провести МР з керівниками МК.

 

31.10

ЗДНВР

 

17

Провести МК по циклах.

 

2.11

Керівники МК

 

18

Провести педагогічну раду - презентацію «Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі».

13.11

ЗДНВР,

психолог,

соц.педагог

 

19

Провести психолого – педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу в школі ІІ ступеня»

24.11

 

ЗДНВР класний керівник 5кл.

 

20

Провести підготовку до  тижня правознавства   з відповідальним.

до  27.11

 

ЗДВР,

учитель правознавства

 

21

Організувати методичну роботу з учителями, які відчувають утруднення в організації  навчально-виховного процесу.

листопад

 

ЗДНВР,

керівники  МК

 

22

Методична допомога вчителям щодо опрацювання над своєю темою.

протягом року

ЗДНВР,

керівники  МК

 

23

Моніторинг знань учнів за І семестр.

11-22.12

ЗДНВР

 

24

Провести МР з керівниками МК.

 

26.12

ЗДНВР

 

25

Провести МК по циклах.

 

28.12

Керівники МК

 

26

Перевірити календарно-тематичні та факультативні  плани вчителів , плани гуртків на ІІ семестр.

 

05.01

 

Адміністрація

 

27

Провести педагогічну раду - тренінг : «Забезпечення мобільності учителя і учня шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій»

15.01

ЗДНВР,

учителя інформатики

 

28

Організувати взаємовідвідування відкритих уроків на ІІ семестр.

до 15.01

ЗДНВР

 

29

Провести підготовку до  предметного природничо – математичного тижня.

до 15.01

ЗДНВР,

 керівник  МК

 

30

Провести підготовку до предметного тижня англійської  мови.

до 02.02

ЗДНВР,

учителя

англ. мови

 

31

Провести педагогічний семінар.

05.02

ЗДВР

 

32

Провести підготовку до предметного тижня «Шевченківські дні».

до 02.03

ЗДВР,

учителя укр.мови

 

33

Провести підготовку до предметного тижня з пед.майстерності вчителів .

до 02.03

ЗДНВР, ЗДВР,

учителя,які атестуються

 

34

Провести МР з керівниками МК.

 

27.03

ЗДНВР

 

35

Провести МК по циклах.

 

29.03

Керівники МК

 

36

Провести підготовку до предметного тижня  здоров’я та фізичної культури з відповідальним.

до 23.03

ЗДНВР,

учителя

фіз. культури

 

37

Провести педагогічна раду.

16.04

ЗДВР

 

38

Підготовка до ДПА.

березень

квітень

 

ЗДНВР,

кл. керівники

4,9 класів

 

39

Моніторинг знань учнів за рік

10-18.05

ЗДНВР

 

40

Провести МР з керівниками МК.

 

22.05

ЗДНВР

 

41

Провести МК по циклах.

 

24.05

Керівники МК

 

42

Підсумки методичної роботи за рік.

травень

 

ЗДНВР

 

43

Підбиття підсумків курсової підготовки за 2017

травень

 

ЗДНВР

 

44

Підготовка до серпневих нарад учителів.

серпень

ЗДНВР