ВІТАЄМО !
 

Виховна робота

 
 

 

КОНТРОЛЬ    ЗА  ВИХОВНИМ  ПРОЦЕСОМ 2017-2018 н.р.

№ п/п

МІСЯЦЬ

ОБ’ЕКТ  КОНТРОЛЮ

Об’єкт  перевірки. Мета  перевірки.

 Вид контролю

Форми  контролю

Хто проводить перевірку

Форма узагальнення

1.

Вересень

(до 01.09.2017)

 

Організація роботи наркопоста.

Фронтальний

План

Адміністрація

Наказ

2.

Вересень

(до 15.09.2017)

Кл. керів.

1 –9 кл.

Об’єкт : зміст  планів  виховної роботи.

Мета : перевірка  відповідності  змісту  планів  класних  керівників  віковим  особливостям  учнів ;аналіз актуальності  поставлених  завдань  і  відповідність  їх  завданням  школи; вивчення уміння  класного  керівника    аналізувати власну роботу  з  класом.

Фронтальний

Аналіз  планів. Співбесіди з  класними  керівниками  та  учнями

Адміністрація

Затвердження планів.

Нарада при ЗДВР

3.

Вересень

(до 07.09.2017)

Керівники  гуртків

Об’єкт: Тематичне планування. Комплектування груп.

Мета : перевірити  тематичне планування , методичну грамотність педагога у визначенні завдань роботи з колективом. Створення умов для творчого  розвитку кожного учня, сприяння роботі щодо наповнення груп.

Фронтальний

Перевірка планів. Комплектування груп.

 

Адміністрація

Затвердження планів.

Нарада при ЗДВР

4.

Вересень

 

Підсумки літньої оздоровчої кампанії.

 

Адміністрація

Інформація. Виступ на ШКР

5.

Вересень

Кл.керівники

1-9 кл.

Об’єкт :організація роботи з учнями, що потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників.

Мета: перевірка якості індивідуальної роботи з дітьми, що потребують особливої уваги, залучення їх до роботи у гуртках. Формування банку даних.

 

 

Персональний Аналіз документації щодо роботи з учнями, що потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників.

 Співбесіда. Відвідування родин.

 

Адміністрація

Наказ.

Акти обстеження житлових умов дітей, які стоять на обліку.

Виступ на нараді при директорові.

6.

Вересень

(до 25.09.2017)

Кл.керівники

9,11 кл.

Об’єкт: працевлаштування випускників 9, 11-х класів.

Мета: перевірити  результати працевлаштування випускників 9, 11 класів.

Тематичний Аналіз довідок про працевлаштування

Заст.дир. з ВР

Наказ по школі. Виступ на нараді при директорові.

7.

Вересень

(до 18.09.2017)

 

Координування спільної роботи з представниками відділу поліції, ювенальної превенції та УССД.

 

Заст.дир. з ВР

Плани сумісної роботи

8.

Вересень

(до 12.09.2017)

Кл.керівники 1-9 кл.

Збір даних про дітей соціальних категорій. Обстеження матеріально-побутових умов.

 

 

Заст.дир. з ВР

Банк даних

Соціальні паспорти класів і школи.

9.

Вересень

(до 12.09.2017)

Кл.керівники 1-9 кл.

 

Організація профорієнтаційної роботи.

Тематичний Плани кл. керівників

Заст.дир. з ВР

Наказ,

Плани роботи

10.

Вересень

(до 01.09.2017)

Кл.керівники 1-9 кл.

 

Організація виховної роботи у школі у 2017-2018 н.р.

Тематичний Плани кл. керівників

Заст.дир. з ВР

Наказ

Нарада при ЗДВР

11.

Вересень

 

Кл.керівники 1-9 кл.

Організація роботи з сімями, які опинилися у СЖО.

Тематичний Плани кл. керівників

Заст.дир. з ВР

Наказ

Нарада при ЗДВР

12.

Жовтень

 

Керівники  гуртків

Об’єкт: Стан гурткової роботи. Комплектування груп.

Мета : перевірити  тематичне планування , методичну грамотність педагога у визначенні завдань роботи з колективом. Створення умов для творчого  розвитку кожного учня, сприяння роботі щодо наповнення груп.

Тематичний Перевірка планів. Відвідування  занять. Співбесіди  з  педагогами  та  учнями

Адміністрація

Аналітична  довідка.

Нарада при ЗДВР

13.

Жовтень

Кл.керівники

1-9 кл.

Робота з учнями девіантної поведінки. Аналіз відвідування ними школи.

Персональний Спостереження. Співбесіда.

МК кл.керівників, заст..дир. з ВР

Інформація.

Нарада при ЗДВР

14.

Жовтень

Кл.керівники

1-9 кл.

Організація роботи із соціального захисту дітей пільгових категорій.

Тематичний

Заст.дир. з ВР

Наказ

Нарада при ЗДВР

 

15.

Жовтень

(до 17.10.2017)

Керівники  гуртків, кл.кер.

Об’єкт: підготовка до організації канікул.

Мета :   перевірити доцільність  спланованих на осінні  канікули заходів, відповідність їх  вікові  учнів та особливостям даного дитячого колективу.

Тематичний Аналіз  планування  канікул

Адміністрація

Педагог-організатор

Загальношкільний  план  канікул. Наказ.

Нарада при директорі

16.

Жовтень

(до 27.10.2017)

Кл.кер.

1 кл.

Об’єкт:  стан виховної роботи  в  1-му класі.

Мета : вивчення стану виховної роботи  в  1 класі

Класно-узагальнюючий

Відвідування  виховних  годин, аналіз  плану  ВР

Адміністрація

 

Наказ  по  школі. Виступ  на  нараді  при  директорові

17.

Листопад

Кл.кер.

5-7 кл.

Стан ведення щоденників учнями 5-7 класів.

Персональний

Заст.дир. з ВР

Довідка

Нарада при  директорові

 

18.

Листопад

(до 24.11.2017)

Кл. керів.

5   кл.

Об’єкт:  стан виховної роботи  у  5 класі.

Мета :  вивчення стану виховної роботи  в 5  класі.

Класно-узагальнюючий

Відвідування  виховних  годин ,

аналіз  плану  ВР

Адміністрація

 

Наказ  по  школі. Виступ  на  нараді  при  ЗДНВР

19.

Листопад

Кл. керів.

1 –4 кл.

Об’єкт: класні години.

Мета :  ознайомитися  із системою проведення класних годин, їх змістом, формою, результативністю, робота з обдарованими дітьми.

Персональний Відвідування класних годин, співбесіди з учнями.

Адміністрація

 

 

Виступ  на  засіданні  МК  класних керівників

20.

Листопад

(до 07.11.

2017)

Кл. керів.

1 –11 кл.

Об’єкт: підсумки проведення осінніх  канікул.

Мета :   перевірити, на скільки проведені заходи відповідали плану, визначити їх  ефективність.

Тематичний Відвідування  заходів. Перевірка  творчих  робіт  учнів. Співбесіди  з  учнями.

Адміністрація

 

Довідка

Виступ на нараді при ЗДВР

21.

Грудень

(до 12.12.

2017)

Кл. керів.

1 –9 кл.,

педагог-організат.

Об’єкт:  підготовка до Новорічних  та Різдвяних  свят , канікул.

Мета : перевірка рівня проведення свят, аналіз рівня активності учнів, уміння кл.кер.залучати дітей до активного відпочинку, дотримання техніки безпеки.

Тематичний Відвідування заходів. Спостереження.

Адміністрація

 

Виступ на нараді при директорові. Загальношкільний   план проведення  зимових свят.

Наказ

22.

Грудень

(до 29.12.2017)

Керівники  гуртків

Аналіз роботи гуртків.

Персональний Аналіз  планів. Співбесіди з керівниками гуртків та  учнями

 

Адміністрація

 

Довідка

Виступ на нараді при ЗДВР

23.

Грудень

(до 29.12.2016)

Кл.кер.

1-9 кл.

Аналіз виховної роботи за І півріччя.

Мета:перевірка виконання планів виховної роботи за І півріччя, з’ясування труднощів у роботі класних керівників.

Фронтальний

 Звіти кл.кер.

Аналіз ВР школи.

Адміністрація

 

Наказ

Нарада при директорові

24.

Грудень

(до 21.12.2017)

 

Підсумки роботи наркопоста за 2017 рік.

Тематичний

Звіт

Заст.директора з ВР

Наказ

Виступ на засіданні наркопоста, нараді  при  директорові

25.

Січень

(до 09.01.2018)

 

 

Кл.кер.

1-9 кл.

Об’єкт: аналіз виконання планів ВР класних керівників.

Мета:перевірка виконання планів виховної роботи класних керівників за І півріччя

Фронтальний

 Звіти кл.кер.

Аналіз ВР з класами.

Адміністрація

 

 

Виступ  на  засіданні  МК  класних керівників

26.

Січень

(до 09.01.2018)

Кл. керів.

1 –9 кл.

Об’єкт : коригування  планів  виховної роботи на ІІ семестр.

Мета : перевірка  відповідності  змісту  планів  класних  керівників  віковим  особливостям  учнів ;аналіз актуальності  поставлених  завдань  і  відповідність  їх  завданням  школи; вивчення уміння  класного  керівника    аналізувати власну роботу  з  класом.

Фронтальний

 Аналіз  планів. Співбесіди з  класними  керівниками  та  учнями

Адміністрація

Затвердження планів.

 

27.

Січень

(до 16.01.2018)

Кл. керів.

1 –9 кл., керівн. гуртків, педагог-організатор

Об’єкт: підсумки проведення зимових канікул.

Мета : перевірити  відповідність заходів, що проводяться, планові  відвідування їх  учнями; перевірити роботу  гуртків у канікулярний час.

Тематичний Відвідування заходів. Співбесіди  з  учням.

Адміністрація

 

Наказ.

Нарада  при ЗДВР

28.

Січень

(до 09.01.2018)

Керівники  гуртків

Об’єкт: коригування  планів  гурткової роботи на ІІ семестр.

Комплектування груп.

Мета : перевірити  тематичне планування , методичну грамотність педагога у визначенні завдань роботи з колективом. Створення умов для творчого  розвитку кожного учня, сприяння роботі щодо наповнення груп.

Персональний Перевірка планів.

Адміністрація

Затвердження планів

                 

 

29.

Січень

Кл. керів.

1 –9 кл.

Об’єкт:  Робота з профілактики правопорушень  серед учнів школи за 2017 рік. Мета: перевірити якість  індивідуальної роботи  з дітьми,  схильними  до правопорушень, залучання їх до  цікавого дозвілля, роботи  гуртків, правове виховання учнів, робота з учнями з профілактики правопорушень.

Фронтальний

 Аналіз  документації, щодо  учнів  з  девіантною  поведінкою. Аналіз  роботи  з  учнями  1 – 9 класів  з  профілактики  правопорушень. Аналіз  відвідування  уроків, позаурочних  заходів. Співбесіди  з учнями.

Адміністрація

Накази  по  школі. Виступ

 на  нараді при  директорові.

30.

Січень

(до 16.01.

2018)

 

Контроль за веденням документації МК класних керівників.

Фронтальний

 Аналіз  документації

Адміністрація

Довідка

Виступ на МК класних керівників

31.

Лютий

Кл. керів.

1 –11 кл.

Об’єкт:  робота з  батьками учнів.

Мета :   перевірити стан роботи з батьками в 1-11-х класах, виконання плану роботи з батьками, залучення батьків до участі в НВП, психолого-педагогічної освіти батьків.

Фронтальний

 Відвідування  батьківських зборів , позакласних заходів,співбесіди  з  учнями, їхніми  батьками. Аналіз  протоколів  батьківських  зборів

Адміністрація

Інформація, виступ на нараді при директорові

32.

Лютий

(до 28.02.

2018)

Кл. керів.

7   кл.

Об’єкт:  стан виховної роботи  в  7-му класі.

Мета : вивчення стану виховної роботи  в  7 класі

Класно-узагальнюючий

Відвідування  виховних  годин, аналіз  плану  ВР

Адміністрація

 

Наказ  по  школі. Виступ  на  нараді  при  директорові

33.

Лютий

 

Класні керівники, педагог-організатор

Об’єкт :  робота з розвитку учнівського самоврядування.

Мета: ознайомитися з різноманітними формами організації учнівського
самоврядування в дитячих колективах.

Тематичний Аналіз планів

ВР. Співбесіди з

учнівським

активом.

Анкетування

учнів.

Адміністрація

 

Довідка

Виступ  на  нараді  при  директорові

34.

Лютий

Кл.кер.

5-7 кл.

Стан ведення щоденників учнями 5-7 класів.

Персональний

Заст.дир. з ВР

Довідка

Нарада при  директорові

35.

Березень

Кл. керів.

1 –9 кл., бібліотекар

педагог-організатор

Об’єкт: підготовка  до канікул.

Мета :   перевірити підготовку тематичних заходів на канікулах.

Тематичний Аналіз  планів  на  канікули.

Адміністрація

Наказ  по  школі, виступ на нараді при директорові. Загальношк.  план  канікул.

 

36.

Березень

Кл. керів.

5–11 кл.

Об’єкт :  стан роботи з учнями, схильними до правопорушень.

Мета :  перевірити якість  роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучення до гурткової  роботи..

 

 

Персональний Аналіз  документації  кл. кер.  щодо  учнів  з  девіантною  поведінкою. Співбесіди  з  учнями.

Адміністрація .

Наказ  по  школі. Виступ  на  нараді  при  ЗДВР

37.

Березень

Кл. керів.

9   кл.

Об’єкт:  стан виховної роботи  в  9-му класі.

Мета : вивчення стану виховної роботи  в 9 класі

Класно-узагальнюючий

 Відвідування  виховних  годин, аналіз  плану  ВР

Адміністрація

 

Наказ  по  школі. Виступ  на  нараді  при  ЗДНВР

38.

Квітень

(до 04.04.

2018)

Кл. керів.

1 –9 кл., керівн. гуртків, педагог-організатор

Об’єкт: підсумки проведення весняних канікул.

Мета : перевірити  відповідність заходів, що проводяться, планові  відвідування їх  учнями; перевірити роботу  гуртків у канікулярний час.

Тематичний Відвідування заходів. Співбесіди  з  учням.

Адміністрація

 

Наказ.

Нарада при  ЗДВР

39.

Квітень

 

Кл.кер.

5-9 кл.

Об’єкт: класні години.

Мета :  ознайомитися  із системою проведення класних годин, їх змістом, формою, результативністю, робота з обдарованими дітьми.

Персональний Відвідування класних годин, співбесіди з учнями.

Адміністрація

 

 

Довідка.

Виступ  на  засіданні  МК  класних керівників

40.

Квітень

Кл. керів.

1 –9 кл.

Робота класних керівників з професійної орієнтації учнів. Аналіз попереднього працевлаштування учнів.

Мета: перевірка якості і результативності профорієнтаційної роботи.

Персональний  Аналіз відповідного розділу плану ВР.Співбесіда з учнями і батьками

Адміністрація .

Наказ

Нарада при  директорові

41.

Травень

(до 22.12.2016)

Кл.кер.

1-9 кл.

Стан роботи з правового виховання.

Фронтальний

 Аналіз  планів. Відвідування заходів. Співбесіди  з  учням.

Заст.директора з ВР

Довідка

Виступ на засіданні ШКР

42.

Травень

Кл. керів.

1 –9 кл.

Об’єкт: робота класних керівників із реалізації Концепції національно-патріотичного виховання. Аналіз роботи штабу національно-патріотичного виховання .

Мета: перевірка виконання планів із національно-патріотичного виховання. Визначити

результативність заходів.

Персональний Аналіз плану  виховної  роботи, відвідування   класних годин,заходів. Анкетування . Спостереження.

Заст.директора з ВР

Наказ.

Виступ  на  засіданні  МК класних керівників

43.

Травень

Кл. керів.

1 –9 кл.педагог-організатор,кер. гуртків

Аналіз виховної роботи за навч. рік та участі класів у загальношкільних заходах.

Мета:проаналізувати  якість аналітичної діяльності класних керівників, педагога-організатора, керівників гуртків, здатність підвести підсумки  проведеної роботи, визначити її  результативність, сформулювати  завдання на новий навчальний рік.

Фронтальний

 Співбесіди  з  кл. кер., .педагогом  -  організатором , кер.  гуртків. Анкетування  оцінювання  письмового  аналізу  роботи  за  минулий  рік  і  завдань  на  наступний  рік. Аналіз документації.

Адміністрація, керівник МК кл.керівників

Наказ.

Нарада  ЗДВР.

44.

Травень

Кл.кер. 1-9 кл.

Аналіз роботи з превентивного виховання.

Мета: проаналізувати  роботу класних керівників, педагога-організатора, керівників гуртків з превентивного виховання, визначити її  результативність, сформулювати  завдання на новий навчальний рік.

Фронтальний

 Співбесіди  з  кл. кер., .педагогом  -  організатором , кер.  гуртків. Анкетування.   Аналіз документації.

Заст.директора з ВР

Наказ.

Нарада  ЗДВР.

45.

Травень

(до 07.05.

2018)

Кл.кер. 1-9 кл.

Організація  літньої оздоровчої кампанії.

Тематичний

Збір інформації

Адміністрація .

Банк даних.

Інформація. Нарада при  директорові

46.

Травень

Кл.кер. 1-9 кл.

Підсумки роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій у 2017-2018 н.р.

Персональний Аналіз документації.

Адміністрація .

Наказ.

Нарада  ЗДВР.