ВІТАЄМО !
 

Протидія булінгу

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Дитяча лінія  ………………………..116111 або 0 800 500225 (з 12.00 до 16.00)

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу……116 000

Гаряча лінія з питань запобігання насильству ……… 116 123 або 0 800 500335

Уповноважений Верховної Ради з прав людини ………………….. 0 800 501720

Уповноважений Президента України з прав дитини………………. 044 2557675

Центр надання безоплатної правової допомоги ……………………0 800 213103

Національна поліція України ………..102

 

Додаток

до наказу по школі

від 18.02.2019 № 32

План

заходів щодо профілактики булінгу(цькунню)

2018 – 2019/20 навчальний рік

 

№ з/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

 Діагностичний етап

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

1-10

Вересень

Практичний психолог Горобей О.М.

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–   спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

- опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

- психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

- соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

– визначення рівня тривоги та депресії учнів.

1-10

Упродовж року

Класні керівники,

Практичний психолог Горобей О.М

 Інформаційно-профілактичні заходи

3

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор школи

Дмитренко Т.М.

4

Засідання методичної комісії класних керівників на тему «Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення »

МК класних керівників

Жовтень

ЗДНВР

Маслівченко С.М.

5

Складання та розповсюдження порад

« Не стань жертвою

булінгу»

1 – 11

Листопад-грудень

Психолог школи

Горобей О.М.

6

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Листопад

Директор школи

Дмитренко Т.М.

7

Семінар класних керівників «Профілактика жорстокості та агресивності в навчальному середовищі, способи їх подолання. Безпечна школа»

Класні керівники

Лютий

ЗДНВР

Маслівченко С.М.

Психолог школи

Горобей О.М.

8

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педколектив

Упродовж року

ЗДНВР

Маслівченко С.М.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

9

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

Упродовж року

Класні керівники

10

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-10

Упродовж року

Класні керівники

11

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 10

Упродовж року

Учителі інформатики

 

12

Проведення уроків відвертого спілкування. 1-4 кл. - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших». 5-7кл. – «Допоможи собі, рятуючи інших». 8-11 кл. - «Про стосунки в учнівському середовищі».

1-11

Листопад

Класні керівники

13

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-10

Упродовж року

Учителі – предметники

14

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-10

10-14 грудня

Класні керівники   учитель права , практичний психолог

Горобей О.М.

15

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-10

Жовтень

Класні керівники   учителі – предметники

16

Проведення заходів в рамках Акції «16 днів проти насильства»

Усі категорії учасників освітнього процесу

Листопад-грудень

Класні керівники, вчителі-предметники, практичний психолог

17

Години відвертого спілкування за участю представників дитячої поліції «Не допускай проявів буліну над собою. Допоможи другу»

1-11

За домовленістю

ЗДНВР

Маслівченко С.М.

 Психологічний супровід

18

Діагностика стану психологічного клімату класу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

Горобей О.М.

19

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

1-11

Упродовж року

Психолог школи

Горобей О.М.

20

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

Горобей О.М.

21

Профілактично-просвітницька, корекційно - розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

Горобей О.М.

Робота з батьками

22

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

1-11

Упродовж року

Класні керівники  

23

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-10

Упродовж року

Психолог школи

Горобей О.М.

24

Тренінг «Безпечний Інтернет»

За запитом

Лютий-березень

Психолог школи

Горобей О.М.

25

Виступ на батьківських зборах «Стоп, булінг»

Батьки учнів

Грудень

Психолог школи

Горобей О.М.

26

Рекомендації для батьків на тему:

«Безконфліктне спілкування»

Батьки учнів

Лютий

Класні керівники

27

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Травень

Директор школи

Дмитренко Т.М,

ЗДНВР  Маслівченко С.М.